TherMaSheep

Εφαρμογή Τεχνολογιών Θερμογραφίας                      Υπέρυθρων (θερμική κάμερα) ως μέσο ταχείας              Διάγνωσης Υποκλινικής Μαστίτιδας

Το έργο

Σήμερα, η διάγνωση της κλινικής μαστίτιδας των προβάτων βασίζεται στα ευρήματα της κλινικής εξέτασης ενώ οι μικροβιολογικές εξετάσεις υποστηρίζουν την αιτιολογική διάγνωση και είναι σημαντικές για τη χορήγηση αποτελεσματικής θεραπείας. Αντίθετα, λόγω της απουσίας κλινικών συμπτωμάτων, συχνά η Υποκλινική Μαστίτιδα δεν διαγιγνώσκεται, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες

Το Έργο «Εφαρμογή τεχνολογιών θερμογραφίας υπέρυθρων (θερμική κάμερα) ως μέσο ταχείας διάγνωσης υποκλινικής μαστίτιδας: Βελτίωση ευζωίας και δεικτών παραγωγής σε αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις / TherMaSheep», εφαρμόζει σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία on site ως απαίτηση του σύγχρονου τρόπου εκτροφής, σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στόχος του έργου

Η μαστίτιδα των προβάτων προκαλεί σημαντικές οικονομικές απώλειες καθώς οδηγεί σε:
 • Mείωση της παραγωγής,
 • Yποβάθμιση της ποιότητας του γάλακτος
 • Aύξηση της απόρριψής του.
 • Επιπλέον έχει φανεί ότι συνδέεται με:
 • Aυξημένη θνησιμότητα
 • Κακή ανάπτυξη των νεογέννητων
 • Aυξημένες απώλειες
 • Δαπάνες περίθαλψης και αντικατάστασης ζώων.
  Τέλος, επιδρά αρνητικά στην ευζωία των προβάτων.
 • Το Έργο «TherMaSheep» στοχεύει στη βελτίωση της γαλακτοπαραγωγής και της ευζωίας των προβάτων και τη μείωση του κόστους διαχείρισης της μαστίτιδας μέσω της ταχείας και πρώιμης διάγνωσης της μαστίτιδας, με τη χρήση της θερμικής κάμερας. Το Έργο εφαρμόζεται στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας. Οι περιοχές του Έργου είναι από τις σημαντικότερες στην εκτροφή προβάτων και με αξιόλογη παραγωγή γάλακτος που ανέρχεται στο 19,4% και 5,8% του συνολικού παραγόμενου πρόβειου γάλακτος στην Ελλάδα.

  Η Θερμική Κάμερα προσδιορίζει με υψηλή ακρίβεια τη θερμοκρασία επιφανειών. Κάνοντας χρήση αυτής της ιδιότητας, η θερμική κάμερα αναμένεται να αποτελέσει ένα πολλά υποσχόμενο, μη επεμβατικό εργαλείο για την ανίχνευση της αλλαγής της θερμοκρασίας του δέρματος του μαστού που προκαλείται από την ίδια τη φλεγμονώδη διεργασία όταν ένα πρόβατο πάσχει από μαστίτιδα. Μάλιστα, η αλλαγή της θερμοκρασίας της επιφάνειας του δέρματος του μαστού συμβαίνει ακόμα και πριν την έναρξη των συμπτωμάτων. Συνεπώς, μια τέτοια χρήση της θερμικής κάμερας θα καταστήσει δυνατή την ταχεία διάγνωση της μαστίτιδας στις εκτροφές προβάτων, σε πραγματικό χρόνο και με χαμηλό κόστος καθώς εκτός από την αγορά της θερμικής κάμερας, δεν απαιτείται η αγορά αναλωσίμων για τη χρήση της.

  Οι εταίροι

  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

  Μέσω της υλοποίησης του έργου επιδιώκεται η πρώιμη, ταχεία και χαμηλού κόστους διάγνωση της μαστίτιδας των προβάτων σε πραγματικό χρόνο και η επακόλουθη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων με τελικό στόχο την υποστήριξη της ευζωίας των προβάτων και την παροχή οικονομικού οφέλους για τον κτηνοτρόφο.

  Η μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Επιλογή των εκτροφών προβάτων που θα συμμετάσχουν στο έργο.

  2. Διάγνωση και καταγραφή περιστατικών Μαστίτιδας με τη χρήση πρότυπων μικροβιολογικών, ανοσολογικών και μοριακών μεθόδων, καταγραφή των δεικτών γαλακτοπαραγωγής και του κόστους διαχείρισης της Μαστίτιδας. Δημιουργία αλγορίθμου διάγνωσης της Μαστίτιδας με την παράλληλη χρήση της Θερμικής Κάμερας.

  3. Εφαρμογή της Θερμικής Κάμερας ως κύριο εργαλείο για τη διάγνωση Κλινικής & Υποκλινικής Μαστίτιδας. Επιβεβαίωση της διάγνωσης με πρότυπες μικροβιολογικές, ανοσολογικές και μοριακές μεθόδους. Καταγραφή γαλακτοπαραγωγής, κόστους διαχείρισης της Μαστίτιδας και σύγκριση με τα αποτελέσματα του προηγούμενου σταδίου. Εκτίμηση του οφέλους για την κτηνοτροφική μονάδα από την εφαρμογή της Θερμικής Κάμερας on site.

  4. Διάχυση των δραστηριοτήτων – αποτελεσμάτων της Δράσης στην Ομάδα Στόχου (Κτηνοτρόφοι - Κτηνίατροι), αλλά και σε όλη την αλυσίδα αξίας του κτηνοτροφικού κλάδου

  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου είναι:

  1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κτηνοτρόφων σχετικά με την αυξημένη συχνότητα της Υποκλινικής Μαστίτιδας και τις πιθανές επιπτώσεις της στους παραγωγικούς δείκτες καθώς και την αξία της πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης έναρξης της κατάλληλης θεραπείας.

  2. Χρήση της Θερμικής κάμερας ως μη επεμβατικό διαγνωστικό εργαλείο για την πρώιμη ανίχνευση της Κλινικής και Υποκλινικής Μαστίτιδας και εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων στη χρήση της.

  3. Βελτίωση της ευζωίας των προβάτων μέσω της ταχείας και πρώιμης διάγνωσης της Μαστίτιδας με μη επεμβατικό τρόπο και έγκαιρης έναρξης της κατάλληλης θεραπείας

  4. Στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που θα συμμετάσχουν στο έργο αναμένεται να καταγραφεί:
 • Μείωση στον αριθμό των νέων περιστατικών Κλινικής & Υποκλινικής Μαστίτιδας που εμφανίζονται κάθε χρόνο
 • Αύξηση της γαλακτοπαραγωγής
 • Βελτίωση της ποιότητας του γάλακτος(μείωση του αριθμού των σωματικών κυττάρων και βελτίωση της χημικής σύστασης)
 • Μείωση των δαπανών που αφορούν την περίθαλψη ή την αντικατάσταση ζώων
 • Ορθή επιλογή και στοχευμένη χρήση των αντιβιοτικών για την αντιμετώπιση της Μαστίτιδας και μείωση της απόρριψης του γάλακτος λόγω του χρόνου αναμονής των αντιβιοτικών
 • ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:
  Μ16ΣΥΝ2-00202

  Επικοινωνία

  info@thermasheep.gr

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ:
  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Σχολή Επιστημών Υγείας
 • Τμήμα Κτηνιατρικής
 • Εργαστήριο Μικροβιολογίας και
   Παρασιτολογίας
 • Skip to content