Οι εταίροι του έργου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Σχολή Επιστημών Υγείας – Τμήμα Κτηνιατρικής – Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας

Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1993 και άρχισε να λειτουργεί το 1994.

Η γενική αποστολή της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η εκπαίδευση φοιτητών κτηνιάτρων και η προώθηση της επιστημονικής γνώσης στον τομέα της κτηνιατρικής επιστήμης.

Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Παρασιτολογίας συγκεκριμένα εστιάζει την έρευνα του σε όλες τις πτυχές των ζωονοσογόνων μολυσματικών ασθενειών.

https://www.vet.uth.gr/

Open Mellon Εκπαίδευση – Συμβουλευτική – Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία

Η Open Mellon παρέχει Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογίας για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές, υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες, υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία

http://www.openmellon.gr/

Κτηνοτροφικός συνεταιρισμός αιγοπροβατοτροφίας περιοχής Αμύνταιου

Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων

https://www.e-poimenon.gr/

Συνεταιρισμός αιγοπροβατοτρόφων Ελασσόνας

Χονδρικό εμπόριο γάλακτος & κρέατος

https://galaelass.gr/

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Μ16ΣΥΝ2-00202

Πλοήγηση

Επικοινωνία

info@thermasheep.gr

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Σχολή Επιστημών Υγείας
  • Τμήμα Κτηνιατρικής
  • Εργαστήριο Μικροβιολογίας και
      Παρασιτολογίας
  • Skip to content