Πρόσκληση σε Ημερίδα 15.11.2023

Το εταιρικό σχήμα του έργου «TherMaSheep – Εφαρμογή Τεχνολογιών Θερμογραφίας
Υπέρυθρων (θερμική κάμερα) ως μέσο ταχείας Διάγνωσης Υποκλινικής Μαστίτιδας:
Βελτίωση ευζωίας και δεικτών παραγωγής σε αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις»,
σας
προσκαλεί την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου στην ενημερωτική ημερίδα του έργου η οποία θα
πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου.
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της γαλακτοπαραγωγής και της ευζωίας των προβάτων
και η μείωση του κόστους διαχείρισης της μαστίτιδας μέσω της ταχείας και πρώιμης
διάγνωσης, με χρήση θερμικής κάμερας.
Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των στόχων του έργου και η προσέγγιση της
μεθοδολογίας υλοποίησης αυτών καθώς επίσης και η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων
μερών σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης της κλινικής μαστίτιδας των προβάτων και τους
λόγους για την εργαστηριακή διάγνωση της εν λόγω ασθένειας.
Ώρα έναρξης: 11:00.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να δείτε στο site αλλά και τα social media του έργου.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content